Zápis do třídní knihy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu >

Zápis do třídní knihy

 

 

Editace aktuální hodiny, tématu hodiny

Zadání nové hodiny

Zrušení aktuální hodiny

Poznámka v třídní knize

Seznam hodin

Přehled domácích úkolů

Pořádková služba ve třídě

Hospitace v hodinách

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

 

Specifická data žáků

Zámek třídní knihy

Pohyb v třídní knize