Zámek třídní knihy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Zámek třídní knihy

V hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Zámek třídní knihy nebo klikneme na tlačítko .

Automatické zamykání třídní knihy lze nastavit zvlášť pro zápis hodin a zvlášť pro omlouvání absence. Zamykání umožňuje zamezit dodatečným opravám dříve zapsaných hodin.

Správce systému může nastavit, aby se po uplynutí stanoveného počtu dnů zamkly třídní knihy školy pro zápis (omlouvání absence) a povolit některým vyučujícím na určitý počet dní zápis i do uzamčených třídních knih.

Po výběru tříd můžeme pomocí tlačítka | změnit zámek pro Zápis hodin a absence a pro Omlouvání absence.