Specifická data žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Specifická data žáků

Zvolíme-li v menu Zápis do třídní knihy volbu Specifická data žáků, můžeme u každého žáka zapsat informaci o dojíždění, případně další poznámky. Tyto informace se pak tisknou v jedné z titulních stránek třídní knihy.

Dále zde můžeme zapsat informace s vazbou na předmět nebo na konkrétní hodinu.

Při zápisu hodiny do třídní knihy se u daného žáka objeví ikona  a při zastavení myši na tomto symbolu se zobrazí příslušná informace.