Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

Poučení o bezpečnosti práce v odborných učebnách apod. se zapisují do Třídní knihy ve speciálním režimu, který pak umožňuje souhrnný výpis poučení za všechny předměty (jako doplněk úvodních stran tištěné podoby třídní knihy).

Pro poučení o bezpečnosti nepoužíváme obecné poznámky, ty slouží pro zaznamenání jiných informací.

V hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, případně klikneme na tlačítko  nebo v dialogu zápis hodiny klikneme na tlačítko Bezpečnost.

Vlastní zápis poučení o bezpečnosti provedeme po stisku tlačítka přidat .

Důležitým údajem, vedle samotného textu, je i datum a hodina, kdy bylo poučení provedeno a samozřejmě také kdo poučení provedl. Po zadání všech těchto informací se záznam o poučení připíše k případným dalším, které provedli jiní vyučující. Text poučení můžeme také načíst z předem připravených šablon.

Zaznamenává se i datum a čas provedení zápisu o poučení do třídní knihy.

Vlastní záznam o poučení lze před uzamčením třídní knihy upravovat po stisku tlačítka opravit (opět se zaznamená datum a čas provedení opravy), případně zrušit  stiskem tlačítka smazat .

Záznamy ostatních vyučujících měnit ani mazat nelze.

Šablony připravíme po stisku tlačítka Šablony. Můžeme přidávat nové, opravovat, mazat, měnit jejich pořadí. Zadáváme zkratku a text poučení.

Stiskem tlačítka můžeme vytisknou sestavu poučení nebo ji uložit do RTF souboru, kde v parametrech zvolíme cestu k souboru.