Ostatní sestavy - poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Ostatní sestavy >

Ostatní sestavy - poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Ostatní sestavy a Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Tato sestava slouží k souhrnnému výpisu poučení o bezpečnosti práce v odborných učebnách apod. zapsaných vyučujícími do třídní knihy.

Třídnímu učiteli pro vlastní třídu, vedení školy může tisknout najednou pro stanovený výběr tříd (v globálním nastavení).

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.