Ostatní sestavy - hospitace v hodinách

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Ostatní sestavy >

Ostatní sestavy - hospitace v hodinách

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Ostatní sestavy a Hospitace v hodinách nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Hospitace v hodinách.

Tato sestava slouží k souhrnnému výpisu hospitací v hodinách zapsaných v třídní knize.

Třídnímu učiteli pro vlastní třídu, vedení školy může tisknout najednou pro stanovený výběr tříd nebo učitelů (v globálním nastavení).

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.