Ostatní sestavy - poznámky v třídní knize

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Ostatní sestavy >

Ostatní sestavy - poznámky v třídní knize

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Ostatní sestavy a Poznámky v třídní knize nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Poznámky v třídní knize.

Tato sestava slouží k souhrnnému výpisu denních a týdenních poznámek zadaných do třídní knihy.

Třídnímu učiteli pro vlastní třídu, vedení školy může tisknout najednou pro stanovený výběr tříd (v globálním nastavení).

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval), případně upřesníme další parametry, např. zda uvádět kdo a kdy poznámku zapsal.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.