Ostatní sestavy - rozpis pořádkových služeb

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Ostatní sestavy >

Ostatní sestavy - rozpis pořádkových služeb

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Ostatní sestavy a Rozpis pořádkových služeb nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Rozpis pořádkových služeb.

Tato sestava slouží k souhrnnému výpisu pořádkových služeb zadaných v třídní knize.

Třídnímu učiteli pro vlastní třídu pro vyznačené týdny, vedení školy může (v globálním nastavení) tisknout najednou pro stanovený výběr tříd a období (např. pořádkové služby všech tříd ve zvoleném týdnu ).

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.