Ostatní sestavy - hodiny s příznakem

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Ostatní sestavy >

Ostatní sestavy - hodiny s příznakem

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Ostatní sestavy a Hodiny s příznakem nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Hodiny s příznakem.

Tato sestava slouží k souhrnnému výpisu hodin s příznakem zadaných v třídní knize.

Vybereme příznaky, které chceme zahrnout do sestavy.

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval) a zda chceme vytisknout poznámky, číslo a téma hodiny.

Třídnímu učiteli pro vlastní třídu pro vyznačené týdny, vedení školy může (v globálním nastavení) tisknout najednou pro stanovený výběr tříd a období (např. hodiny s příznakem všech tříd ve zvoleném týdnu ).

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.