Pořádková služba ve třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Pořádková služba ve třídě

V hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Pořádková služba ve třídě nebo klikneme na tlačítko .

V tabulce vybereme požadovaný týden a dvojím kliknutím myši ve sloupci Služba nebo kliknutím na tlačítko zobrazíme seznam žáků, v němž označíme pořádkovou službu.

Služba daného týdne se zobrazuje v pravé horní části třídní knihy.

Stiskem tlačítka můžeme vytisknout přehled pořádkových služeb za určité období.