Poznámka v třídní knize

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Poznámka v třídní knize

Poznámky (ke dni, týdnu) jsou určeny pro zaznamenání důležitých informací (žáci vyslechli zahajovací projev ředitele školy atd.), které chceme uvádět v tištěném výstupu třídní knihy, případně též ve zvláštním výpisu.

Poučení o bezpečnosti práce v odborných učebnách apod. se nezadávají do poznámek, nýbrž pomocí tlačítka bezpečnost .

Drobné poznámky k výuce (typu "co se nestihlo probrat" apod.) zadáváme bezprostředně pod téma hodiny, lze je použít v běžných tiskových sestavách.

V hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Poznámka v třídní knize, případně klikneme na tlačítko nebo v dialogu zápis hodiny klikneme na tlačítko Poznámky.

Zápis nové poznámky ke dni nebo k aktuálnímu týdnu provedeme po stisku tlačítka přidat poznámku. Po potvrzení zapsaného textu se poznámka připíše k případným dalším poznámkám, které k tomuto dni, případně k aktuálnímu týdnu, zapsali jiní vyučující.

Vlastní poznámku lze před uzavřením třídní knihy upravovat resp. smazat po stisku tlačítka opravit poznámku resp. tlačítka smazat poznámku.

Poznámky ostatních vyučujících měnit ani mazat nelze. Třídní učitel může pouze změnit pořadí zapsaných poznámek.

Stiskem tlačítka můžeme sestavu poznámek za určité období vytisknout.