Pohyb v třídní knize

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Pohyb v třídní knize

Jiný den týdne můžeme zvolit v hlavní nabídce výběrem Zápis do třídní knihy a Pohyb v třídní knize -  konkrétní den v týdnu Nastavit datum, Předcházející týden, Předcházející den, Následující den, Následující týden.

Jiný den týdne můžeme vybrat také v dialogu třídní knihy posunem pomocí navigačních šipek (předcházející či následující den nebo týden) nebo nastavením dne v kalendáři (klikneme-li na označení dne v rámečku mezi šipkami).