Otevření třídní knihy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Otevření třídní knihy

V hlavní nabídce zvolíme Data a Otevření třídní knihy nebo klikneme na tlačítko .

S Třídní knihou  mohou pracovat třídní učitelé (s vyššími pravomocemi k vlastní třídě), vyučující jednotlivých předmětů (dle úvazků) nebo vedení školy (s přístupem do všech tříd).

 

       Třídní kniha z pohledu třídy

 

       Třídní kniha z pohledu vyučujícího

 

       Třídní kniha z pohledu vedení školy