Zadání nové hodiny - mimo rozvrh a suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Zápis do třídní knihy >

Zadání nové hodiny - mimo rozvrh a suplování

Zadání nové hodiny se používá jen v případě, nejsou-li údaje o třídě, předmětu, skupině či vyučujícím správně předepsány (dle Rozvrhu a Suplování). Může se to stát například tehdy, když došlo ke změně, která dosud nebyla v suplování řešena.

Jinak pro zápis běžné hodiny do třídní knihy používáme editaci aktuální hodiny.

Pro zadání nové hodiny vybereme odpovídající den a hodinu a v hlavní nabídce zvolíme Zápis do třídní knihy a Zadání  nové hodiny nebo klikneme na tlačítko . Můžeme také kliknutím pravého tlačítka myši na místě odpovídajícího dne a hodiny vyvolat nabídku, v níž zvolíme Zadání nové hodiny (ať už je hodina prázdná nebo chybně předepsaná).

Pak nejprve zadáme a potvrdíme třídu, skupinu, předmět a učitele, poté vstoupíme do editace aktuální hodiny, kde zadáme ostatní údaje (číslo hod, téma atd.).

Takto zapsaná hodina bude označena symbolem připínáčku (upozorňuje na záznamy v Třídní knize, které nekorespondují s platným Rozvrhem a Suplováním). Bude-li nesrovnalost v suplování dodatečně odstraněna, hodina se zařadí mezi standardní (symbol připínáčku zmizí).