Export absence do Evidence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Absence žáků >

Export absence do Evidence

Zadáváme-li absenci do elektronické Třídní knihy, součet zameškaných hodin můžeme jednoduše přenést do modulu Evidence, kde se u žáků eviduje jako jeden z údajů pololetní klasifikace (pro tisk vysvědčení atd.).

Export absence do Evidence vyvoláme z hlavní nabídky Absence žáků a Export absence do Evidence nebo klikneme na tlačítko v ovládacím panelu.

V dialogu vybereme některý podvýběr třídní knihy odpovídající třídy. Zpravidla bez nepovinných předmětů, na odborných školách případně postupně upřesníme, zda se mají hodnoty přenést do absence v teoretické výuce nebo v odborném výcviku.

Dále zkontrolujeme údaje o pololetí, které byly nastaveny v konfiguraci).

Stiskem tlačítka Aktualizuj vygenerujeme tabulku s počty omluvených a neomluvených hodin v podvýběru třídní knihy a zároveň zobrazíme hodnoty absence již zadané v Evidenci. Pro přenos jsou pomocí zatržení před příjmením vybráni žáci, u nichž se hodnoty liší. Výběr žáků lze případně upřesnit (nechceme-li absenci některého žáka přenést, zatržení kliknutím odstraníme).

Červeně označení žáci mají v daném období zadánu absenci, u níž nebylo určeno, zda jde o omluvenou nebo neomluvenou. Přenos absence těchto žáků není možný, dokud její omluvení nevyřešíme (v nabídce absence žáků).

Pokud je stisknuto tlačítko pro zobrazení informací , kliknutím na řádek zvoleného žáka zobrazíme v pravé části podrobnější rozpis absence s rozmezím hodin v jednotlivých dnech.

Vlastní přenos (po zkontrolování údajů) provedeme stiskem tlačítka Export absence.

 

Příklad: Export absence teoretické výuky a odborného výcviku

Nastavíme aspoň dva podvýběry třídní knihy - pro teoretickou výuku a pro odbornou

Potom v exportu absence správně přiřadíme, absence z kterého podvýběru Třídní knihy se má exportovat do které výuky