Přehled absence, omluvení absence

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Absence žáků >

Přehled absence, omluvení absence

V hlavní nabídce zvolíme Absence žáků a Přehled absence, omluvení absence nebo klikneme na tlačítko .

Můžeme zobrazit přehled absence podle dnů nebo podle žáků pomocí tlačítka .

Přehled lze ovlivnit nastavením filtru (výběrem konkrétního žáka  nebo volbou druhů absence, zajímají-li nás třeba momentálně pouze pozdní příchody).

Absenci (bez přívlastku, zadanou v době, kdy nebyl známa příčina nepřítomnosti) lze po doručení omluvenky změnit na omluvenou. U vybraného žáka stiskem tlačítka nebo hromadně (postupně) u všech žáků pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka  vybíráme období pro přehled absence - den, týden, 14 dnů, pololetí, celý rok.