Obsazení jednotlivých skupin, IVP, uvolnění z výuky, žáci v jiné třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Obsazení jednotlivých skupin, IVP, uvolnění z výuky, žáci v jiné třídě

V Parametrech systému, záložka Práva dle funkcí je možno nastavit speciální právo pro definování obsazení jednotlivých skupin dle úvazků (případně bez omezení). Nastavením tohoto práva u funkce učitele povolujeme příslušnému učiteli definovat obsazení skupin, které učí. Nastavením práva u třídního učitele (záložka Práva třídních učitelů a učitelů OV) povolujeme třídnímu učiteli definovat obsazení skupin ve své třídě.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Obsazení jednotlivých skupin  nebo klikneme na tlačítko .

Tlačítko přidat nové složení skupiny použijeme v případě, že daná skupina skutečně existovala (v období od uvedeného data v původním složení), nyní v ní ale došlo ke změně (žák přešel na jiný volitelný předmět, byl přeřazen do jiné skupiny dle výkonnosti, žák odešel ze školy nebo naopak přišel nový žák apod.). Program v tomto případě založí kopii skupiny, v níž výčet členů skupiny opravíme (s platností od stanoveného data).

Tlačítko opravit složení skupiny naopak použijeme v případě, že skupina měla mít jiné složení už od uvedeného dne (výčet žáků opravujeme, už dříve nebyl správný).

Opravit lze případně i chybně uvedené datum platnosti.

Poznámka:

Změny ve skupinách lze provádět ve Společném prostředí. Složení skupin se na začátku roku (případně i zpětně během září) ukládá hromadně s platností od 1.9.,  dále pak lze jednotlivé změny postupně ukládat pro třídní knihu od daného data.

Pokud některá skupina neobsahuje žádného žáka (mezitřídní skupinu opustil poslední žák dané třídy), může nastavit, aby se hodiny této skupiny už dále v třídní knize nezobrazovaly.

Skupiny vytvořené omylem v průběhu roku lze zrušit tlačítkem .

 

Na další záložce se zobrazují informace, kteří žáci jsou uvolněni z výuky některých předmětů (zadává se v Evidenci  na kartě žáka - matrika - specifické údaje - na záložce klasifikace - vysvědčení), kteří žáci mají individuální plán (zadává se v Evidenci na kartě žáka - matrika - specifické údaje - na záložce základní údaje) a kterým žákům bylo uznáno předchozí dosažené vzdělání (zadává se v Evidenci na kartě žáka - matrika - specifické údaje - na záložce klasifikace - vysvědčení). Údaje lze ještě pro třídní knihu upřesnit (např. pokud žák má individuální plán, ale na hodiny předmětu  dochází, neúčast ve výuce se v tomto případě nezadá).

Výše uvedení žáci (se zadanou neúčastí ve výuce) jsou poté při zápisu hodiny barevně odlišeni, nelze jim zadat absenci. Nenavštěvované hodiny předmětů jsou potlačeny i v rozvrhu pro zadávání absence.

 

Můžeme také zadat skutečnost, že někteří žáci po nějakou dobu navštěvovali jinou třídu, než je jejich kmenová (např. během lyžařského výcviku zůstávají ve škole a učí se s jinou třídou). Při tvorbě takového záznamu musíme zadat, kteří žáci a od kdy do kdy navštěvovali vybranou třídu, do jakých skupin byli přiřazeni (případně je třeba vybrat žáky po částech). Program pak umožní zadat absenci žákům v příslušných hodinách nové třídy.