Parametry docházkového systému

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Parametry docházkového systému

viz také

Možnost napojení elektronické třídní knihy na konkrétní docházkový systém konzultujte prostřednictvím podpora@bakalari.cz.

Vybudování potřebných datových vazeb, garanci funkčnosti pro uživatele apod. musí autoři Bakalářů vždy nejprve řešit dohodou s výrobcem systému.

Při použití docházkového systému s vybudovaným napojením na Bakaláře lze v třídní knize zobrazovat nepřítomnost žáků (dle průchodů terminály docházkového systému), přednastavenou absenci pak (po zkontrolování) do třídní knihy jednoduše zanést.

Napojení třídní knihy na docházkový (přístupový) systém definujeme v režimu třídní knihy celé školy, globální nastavení.

V nabídce Konfigurace zvolíme Parametry docházkového systému. V zobrazeném dialogu zaškrtneme napojit třídní knihu na docházkový systém a vybereme typ systému (nejčastěji standardní propojení přes datový konektor).

Dále nastavíme následující parametry:

doba od vstupu do přítomnosti ve třídě – počet minut mezi vstupem žáka do školy a jeho příchodem do třídy (od průchodu docházkovým systémem znamenajícím vstup, do usednutí v lavici)

Příklad:

hodnota nastavena na 5 min, hodina začíná v 8:00,

vstoupí-li žák do budovy v 7:55, považuje se za přítomného od začátku hodiny

vstoupí-li žák do budovy v 7:56, bude mít předvolen pozdní příchod v délce 1 minuty

analogicky i v případě odchodu nastavíme doba mezi odchodem ze třídy a opuštěním budovy

hranice mezi pozdním příchodem a absencí v celé hodině – tato hodnota určuje, zda se do třídní knihy předepíše pozdní příchod s odpovídajícím počtem minut, je-li doba (po přičtení času od vstupu do přítomnosti ve třídě) pod uvedenou hranicí, nebo absence v celé hodině, přesáhne-li doba stanovenou hranici

Příklad:

hodnota 20 min, hodina začíná v 8:00, doba od vstupu do přítomnosti ve třídě je 5 min

vstoupí-li žák do budovy v 8:15, bude mít předvolen pozdní příchod v délce 20 minut

vstoupí-li žák do budovy v 8:16, bude mít předvolenu absenci v celé hodině

hranice mezi dřívějším odchodem a absencí v celé hodině – podobně jako u pozdního příchodu

Viz také:

Možnosti propojení Třídní knihy s docházkovým systémem

Přehled průchodů žáků docházkovým systémem

Zobrazení docházky při zápisu aktuální hodiny

Zadání absence - po týdnech