Konfigurace přenosu z a do Excelu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Konfigurace přenosu z a do Excelu

Přenos dat třídní knihy do excelovské tabulky a zpět slouží pro případy, kdy má vyučující špatný přístup do školní počítačové sítě v době výuky, má ale možnost pracovat na PC (PDA) v Excelu.

Učitelé si mohou vyexportovat data vztahující se k vlastní výuce (včetně změn daných suplováním) do souboru, vyplnit údaje o výuce (téma, nepřítomní žáci..) do tohoto souboru, následně je pak z tohoto souboru nahrát zpět do třídní knihy.

Přenášení dat nelze (s ohledem na možné časté změny v suplování) provádět na dlouhé období (vhodné je načítat data z třídní knihy každé ráno, zároveň uložit zpět data ze souboru minulého dne).

Cestu do adresáře, jehož prostřednictvím bude probíhat vytváření a zpětné kopírování souborů, nastavíme v nabídce Konfigurace a Parametry přenosu dat z a do Excelu.