Partnerská SW

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace >

Partnerská SW

Na záložce Parametry modulů, Partnerská SW nastavujeme informace pro připojení k externím partnerským programům bez nutnosti přihlašování.

 

Strava

Pokud škola k objednávání stravy používá aplikaci Strava.cz, pak si u VISu vyžádáme povolení včetně přihlašovacích údajů. Tyto údaje zde vyplníme - číslo jídelny, uživatel, heslo. Dále zvolíme, že Napojení je aktivní, zapíšeme text, který se má zobrazit v nabídce ve Webové aplikaci a zda se stránka www.strava.cz má zobrazit v novém okně (záložce) prohlížeče.
Pro správnou funkčnost musí být vytvořeno napojení databáze programu Bakaláři na program VIS.

 

e-spis LITE

Po objednání Elektronická spisová služby ICZ e-spis LITE obdržíme údaje, které vyplníme v Parametrech webové aplikace, záložka Parametry modulů, Partnerská SW, e-spis Lite.

K obdrženým údajům patří Hostname, Zdroj, Cíl, Uživatelské jméno a Heslo.

Jako Jméno operátora zapíšeme přihlašovací jméno uživatele, který má do spisové služby přístup.

Výchozí spisový znak si volíme podle svého spisového plánu.