Volné moduly

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace >

Volné moduly

Volné moduly nejsou vázány na přihlášení uživatele a lze tedy na ně vytvořit odkaz libovolných webových stránek. Například není nutno v modulu Rozvrh tisknout rozvrh, ale lze vytvořit odkaz na stránku /Timetable/public vaší Webové aplikace (např. https://www.skola.bakalari.cz/bakaweb/Timetable/public).

Volné moduly nastavujeme na záložce Parametry modulů, Volné moduly.

 

       Rozvrh

 

       Suplování

 

       Plán akcí

 

Pověřenec