Filtr na zobrazená data

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Data suplování >

Filtr na zobrazená data

V programu lze definovat globální filtry pro třídy, učitele a místnosti. V hlavní nabídce zvolíme Data suplování a Filtr na zobrazená data .

 

Nový filtr přidáme pomocí tlačítka v levé dolní části okna. Zadáme název filtru, zvolíme třídy, učitele a místnosti.

Pořadí filtrů můžeme měnit pomocí šipek v dolní části okna.

 

Uživatel si může nastavit svůj aktuální filtr a v rámci tohoto filtru pracovat v celém programu.

O nastaveném filtru jsme informováni ve spodní části okna.