Suplování nové

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Suplování nové

Modul Suplování šetří každodenní práci při tvorbě zastupování. Navazuje na Plán akcí školy, odkud se přenášejí informace o absencích. Lze též importovat údaje z modulu Rozpis maturit.

Hlavní náplní aplikace Suplování je vyřešení všech změn oproti stálému rozvrhu hodin, ke kterým ve škole dojde. Tyto změny jsou společně se stálým rozvrhem podkladem pro Třídní knihu a přehledy aktuálních rozvrhů v celém systému Bakaláři.

Po zadání chybějících tříd a učitelů program zobrazí hodiny, ve kterých je třeba zajistit suplování, a nabídne všechny volné učitele, seřazené podle uživatelem definovaných kritérií (např. aprobace). Nabídka uvažuje i učitele, kterým něco odpadlo, naopak neuvádí učitele, kteří již danou hodinu učí. Uživatel pouze vybírá nejvhodnějšího učitele pro zástup.

Kromě obvyklého zastupování umožňuje program provádět výměny a přesuny hodin, připisovat hodiny navíc nebo rušit výuku. Suplovat lze také dozory v hodinách (například v jídelně) i o přestávkách.

Další možnost je přímá změna obsahu hodiny, kdy můžeme vybrat jiný předmět, učitele nebo místnost.

V rozvrhu třídy či učitele lze označit i hodiny pro samostudium nebo distanční výuku.

Ulehčit práci se suplováním nám mohou i učitelé, kteří si sami mohou zadat požadavky na přesun hodiny nebo změnu místnosti. Pak už jen jednoduše potvrdíme jejích požadavek.

 

Můžeme vytisknout sestavu se změnami, poslat učitelům e-mailovou zprávu.

 

Suplování za delší období (včetně podkladů pro přesčasovou práci a výkazu pracovní doby učitelů) zpracovává modul Výkazy suplování.

 

Přehled novinek a jejich podrobné představení najdete v následujícím videu https://youtu.be/RMZligrs5Us.

 

 

Přihlášení

 

Ukončení aplikace, barevné schéma

 

Historie akcí, uživatelé

 

Data suplování

 

Konfigurace

 

Změny v rozvrhu, suplování

 

Služby, přehledy

 

Tisky