Změny v rozvrhu, suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové >

Změny v rozvrhu, suplování

Hlavní náplní aplikace Suplování je vyřešení všech změn oproti stálému rozvrhu hodin, ke kterým ve škole dojde. Tyto změny jsou společně se stálým rozvrhem podkladem pro třídní knihu a přehledy aktuálních rozvrhů v celém systému Bakaláři.

Označíme chybějící třídy, učitele a případně i místnosti, které jsou mimo provoz nebo je potřebujeme uvolnit k jiným účelům. Poté provedeme náhradu za chybějícího učitele tím, že vybereme nového učitele nebo hodinu spojíme s jinou skupinou či třídou, případně můžeme nechat hodinu odpadnout.

 

Další změny můžeme provádět v rozvrhu třídy či učitele. Hodinu můžeme přesunout na jiné místo nebo vyměnit s jinou hodinou. Můžeme ji i vyjmout, případně naopak z připravených lístečků novou hodinu vložit do rozvrhu, změnit učebnu apod.

 

Další možnost je přímá změna obsahu hodiny, kdy můžeme vybrat jiný předmět, učitele nebo místnost.

 

V rozvrhu třídy či učitele lze označit i hodiny pro samostudium nebo distanční výuku.

 

Rozvrh třídy

Rozvrh učitele

Rozvrh místnosti

Suplování

Požadavky na změnu

Hromadné nasazení absence

Hromadné vyjmutí hodin