Bodové ohodnocení učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Konfigurace >

Bodové ohodnocení učitelů

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace, Bodové ohodnocení učitelů .

Řazení učitelů v nabídce pro suplování můžeme nastavit podle vlastních požadavků. Stačí nadefinovat příslušné ohodnocení po odpadlé hodiny, placené suplování a další položky, které chceme zohlednit při řazení učitelů. Bodování lze nastavit i u zadaného blokování.

Přidělíme-li například mínus body za blokování, budou se učitelé, kteří mají hodinu blokovánu, řadit ke konci nabídky. Plus body za "učí v dané třídě" naopak přemístí řádek s odpovídajícím učitelem výše v seznamu, kde vybíráme vhodného učitele pro zastupování.

Počet bodů u vybrané položky nastavíme pod vybranou možností. U každé možnosti pro daný typ suplování (vyučovací hodiny, dohledy v hodině, ...) nastavíme kromě bodového hodnocení i případy, ve kterých nabídkách suplování se bude tento počet akceptovat.

Analogicky pomocí šipek můžeme měnit počty bodů pro blokování a dozory učitelů definované v modulu Rozvrh.