Parametry nabídky učitelů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Konfigurace >

Parametry nabídky učitelů

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace , Parametry nabídky učitelů .

 

Vybereme informace, které chceme zobrazit na konci řádku v nabídce učitelů pro suplování. Jedná se hlavně o počty odpadlých a suplovaných hodin a předměty, které učitel učí v dané třídě. Informace jsou rozděleny podle toho, co suplujeme, zda vyučovací hodinu či některou z pohotovostí nebo dozor.

 

V části Přednastavení druhu suplování u učitelů vybereme učitele (tlačítko ), kteří nemají z nějakého důvodu nárok na suplování v rámci přímé vyučovací povinnosti, přestože jim neodpadla hodina (týká se například vychovatelů). Suplování se pak u nich přednastaví na Suplování - dohled.

Analogicky lze vybrat učitele se zkráceným úvazkem, u nichž v případě suplování chceme místo přespočetné hodiny předvolit,  že se jedná o Hodinu do úvazku.

Dále pak ještě určíme, zda se má neaprobované suplování nastavit jako Suplování - dohled.

 

V části V nabídce pro suplování vynechat učitele můžeme vyřadit učitele z nabídky pro suplování úplně. Je zde rozděleno, jaké učitele nebudeme zobrazovat pro suplování vyučovacích hodin a jaké pro pohotovostí a dozorů. Výběr učitelů můžeme změnit pomocí tlačítka .