Suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Změny v rozvrhu, suplování >

Suplování

Po zadání chybějících tříd a učitelů zvolíme hlavní nabídce Změny v rozvrhu, suplování a Suplování .

Pokud chceme zadání suplování omezit jen na některé třídy, pak nejdříve nastavíme filtr na zobrazená data.

Nejprve vybereme, zda budeme řešit zastupování za nepřítomné učitele, suplování pohotovostí, dohledů (v hodinách resp. o přestávkách) či náhradní umístění (bude-li učebna mimo provoz). Dále vybereme den.

Zobrazí se schéma hodin (případně i přestávek), pro které je třeba udělat suplování.

Zadané suplování můžeme dále opravovat a doplňovat i v případě, že je nepřítomen učitel, který měl za někoho suplovat, nebo když se vrátí učitel, za kterého bylo uděláno suplování.

 

Hodiny, u kterých bylo zastupování vyřešeno, jsou barevně odlišeny. Ve spodní části lístečku vidíme zkratku učitele, který supluje, případně informaci, že hodina byla zrušena. Klikneme-li na takovou hodinu, je nejprve zrušeno původní suplování a následně řešeno nové.

Informace o suplování lze tisknout jak pro učitele, tak pro žáky.

 

       Suplování za učitele/asistenta

 

 

       Zastupování dohledu

 

 

       Náhradní umístění

 

Zobrazení okna rozvrhu si můžeme upravit pomocí panelu Rozsah .