Tisky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové >

Tisky

Výstup programu obsahuje tabulky chybějících tříd a učitelů a dále informace o suplování, přesunech hodin a odpadlých hodinách pro učitele i pro třídy, případně poznámky.

Tisk informací o suplování připravujeme zpravidla zvlášť pro učitele a zvlášť pro žáky. Vedle toho lze připravit společnou informaci pro učitele i žáky určenou pro webovou aplikaci.

Je možno potlačit tisk některých informací (například odpadlých hodin, místo nichž je náhrada, zda jde o placené suplování nebo za koho a z jakého důvodu se supluje). Lze tak rozlišit, které informace zveřejníme např. pro učitele ve sborovně a které naopak nebudeme uvádět na webu, protože by k nim měly přístup nepovolané osoby (zda jde o placené suplování, důvody absence apod.). Do úvodu a na konec výpisu suplování můžeme doplnit krátké poznámky (různé pro žáky a pro učitele). Program si pamatuje nastavenou konfiguraci pro všechny tiskové sestavy.

Výstup z programu Suplování je možný na tiskárnu, do souboru, učitelům lze zaslat e-mailovou zprávu.

Na obrazovce můžeme pomocí náhledu zkontrolovat, zda jsme na něco nezapomněli. Soubor se suplováním si můžeme prohlédnout, případně doplnit a vytisknout v některém editoru.

 

Přehled suplování pro žáky

Přehled suplování pro učitele

Odesílání přehledu suplování na e-mail

Přehled suplování ve webové aplikaci

Aktuální rozvrh tříd

Aktuální rozvrh učitelů

Poznámky v tiskových sestavách