Automatická kontrola počtu hodin

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Služby, přehledy >

Automatická kontrola počtu hodin

V programu si můžeme zapnout automatickou kontrolu, která nás upozorní, pokud počet suplování za odpadlou je větší než počet odpadlých hodin nebo pokud počet přesčasových hodin, resp. hodin neplaceného suplování překročí zvolenou hodnotu. Daná kontrola se vždy provádí pro období, které je nastaveno pro evidenci počtu hodin učitelů.

V hlavní nabídce zvolíme Služby, přehledy a Automatická kontrola počtu hodin .

Vybereme, pro jaké hodiny chceme kontrolu provádět a zda při kontrolním výpisu zobrazit hodiny, na něž se kontrola vztahuje.

 

Po potvrzení program automaticky kontroluje nastavené parametry hodin učitelů. Pokud v suplování nastane situace, která nevyhovuje nastaveným kontrolním podmínkám, program okamžitě otevře informační okno s výsledkem kontroly. V něm můžeme vidět, u jakého učitele a jaká hodnota hodin byla překročena.