Odesílání přehledu suplování na e-mail

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Tisky >

Odesílání přehledu suplování na e-mail

V hlavní nabídce zvolíme Tisky a Odesílání přehledu suplování na e-mail .

 

Položky sestavy

Zvolíme dny, za které chceme suplování vytisknout. V sestavě mohou být uvedeny všechny třídy nebo jen některé dle nadefinovaného filtru. Takto můžeme vytvořit například sestavu jen pro 1. stupeň a 2. stupeň.

 

Parametry hlavičky sestavy

Pro více dní lze nastavit možnost tisku bez odstránkování, do sestavy lze doplnit datum a čas zhotovení, týdenní cyklus.

 

Parametry sestavy

Vybereme, které údaje o suplování chceme vytisknout. V přehledu pro učitele například nemusíme uvádět změny u tříd.

Způsob zobrazení objektů nám umožní nadefinovat formát třídy, učitele a místnosti v hlavičce.

 

Poznámky u jednotlivých dnů

K jednotlivým dnům můžeme přidat poznámku a zvolit, zda se má tisknout i stálá poznámka.

 

Parametry výstupu

Nastavíme orientaci stránky, případně další parametry stránky (okraje, číslování, font).

Vybereme typ souboru, do kterého chceme sestavu exportovat a nastavíme cestu k adresáři pro uložení.

 

Parametry e-mailové zprávy

Pomocí vybereme učitele, kterým má být mail zaslán. Zapíšeme Předmět zprávy, ke kterému můžeme přidat i datum, pro které je suplování vytvořeno. Můžeme vybrat formát data .

Vyplníme Obsah zprávy a zvolíme, zda se do obsahu zprávy má vložit suplování daného učitele, zda se má jako příloha mailu připojit přehled suplování a zda se má mail odeslat pouze učitelům, u kterých došlo ke změně.

Pokud nemáme nastaven SMTP server pro odesílání zpráv, můžeme ho nastavit pomocí tlačítka Konfigurace odesílání.

 

Příklad nastavení:

 

Nyní můžeme Odeslat suplování. Otevře se náhled souborů, které budou připojeny ke zprávě. Pokud nám vše vyhovuje, potvrdíme odeslání e-mailů.

 

Příklad e-mailu: