Konfigurace odesílání zpráv elektronické pošty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Elektronická pošta, www a SMS zprávy > Zprávy elektronické pošty (e-mail) >

Konfigurace odesílání zpráv elektronické pošty

Program Bakaláři posílat e-maily s využitím poštovního klienta (např. Outlook, Outlook Express, Thunderbird, …) nebo přímo přes SMTP server.

 

Poznámka:

Pro odesílání e-mailů nelze používat 64 bitovou verzi aplikace Outlook

 

Odesílání pošty z jakéhokoliv programu je ztíženo různými opatřeními poštovních klientů a serverů, která mají zabránit hromadnému odesílání obtěžujících dopisů (spamu) z nelegálních a pololegálních programů. Boj mezi tvůrci poštovních programů proti tvůrcům nelegálních programů neustále probíhá a proto každá aktualizace operačního systému, poštovního klienta nebo poštovního serveru může mít za následek neprůchodnost doposud používané cesty pro odesílání dopisů. Zvažte také, prosíme, množství příjemců jednotlivých zpráv, neboť se vzrůstajícím počtem příjemců se zvyšuje pravděpodobnost zařazení Vaší zprávy mezi spam.

Před odesláním zpráv pomocí elektronické pošty určíme, jakým způsobem proběhne vlastní odeslání zpráv.  

Jedna z možností je vygenerované zprávy odeslat přes Váš program na zpracování pošty. Program vytvořené zprávy odešle nebo uloží do složky Pošta k odeslání, takže vlastní odeslání provedete až ve Vašem poštovním programu. Po odeslání pošty se zprávy nakonec uloží do odeslané pošty a máte tedy možnost si kdykoliv ověřit, komu jste zprávu poslali. Zejména u tohoto způsobu odesílání zpráv dbejte na úplné označení odesílatele a při neúspěchu vyzkoušejte různé možnosti nastavení Bakalářů a poštovního klienta.

Druhou možností je přímé odesílání zpráv z programu přes nadefinovaný SMTP server. V konfiguraci zadáte údaje týkající se vašeho serveru pro odesílání pošty - SMTP serveru (stejné údaje zadáváte i při nastavení účtu v poštovním programu).

U odesílatele zadejte identifikační údaje, které se zobrazí příjemcům zpráv. E-mailovou adresu zadejte ve správném formátu - při nesprávném vyplnění mohou nastat problémy s odesíláním zpráv. Pokud odesíláte hromadné zprávy, je vhodné využít parametr pokud je více příjemců, automaticky je zařadit do "skryté kopie", čímž zamezíte nevhodnému šíření e-mailových adres žáků a rodičů.

 

Nastavený způsob odesílání zpráv je jednotný a platí ve všech modulech systému Bakaláři.