Automatická aktualizace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému >

Automatická aktualizace

Aktualizace systému může být případně naplánována na jinou dobu. Např. nechceme v době vyučování blokovat systém. Aktualizační modul je propojen s plánovačem úloh. Aktualizaci tak lze spustit ve vhodném čase i v době naší nepřítomnosti.

 

Zvolíme tlačítko Automatická aktualizace.

 

V pravé dolní části máme tlačítko Vytvořit plán aktualizace.

 

Zapíšeme Název úlohy, který musí být jedinečný. Zvolíme Počáteční datum spuštění, interval opakování a čas, kdy se má úloha spouštět. Dále nastavíme, pod kterým uživatelským účtem v počítači se má úloha spustit včetně jeho hesla. Nastavení uložíme tlačítkem OK.

 

 

O stavu proběhlé naplánované aktualizace si můžeme nechat zasílat mailové zprávy. Nastavíme adresu pro zasílání zpráv a pomocí Konfigurace odesílání SMTP server, přes který se maily mají zasílat.