Aktualizace systému

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému >

Aktualizace systému

Po přihlášení do Portálu vybereme v části Nástroje modul Aktualizace systému. Případné číslo u ikony aktualizace znamená počet nových neprovedených aktualizací.

 

 

Vidíme názvy neaktualizovaných modulů, datum a čas vydání aktualizace, velikost aktualizačního souboru a datum a čas, kdy jsme naposledy aktualizaci provedli.

 

V případě nutnosti můžeme zaškrtnout možnost provést znovu aktualizaci všech dostupných modulů. Aktualizaci spustíme tlačítkem Aktualizovat systém.

 

 

O úspěšné aktualizaci jsme informováni a aktualizaci dokončíme.

 

 

Pokud má některý uživatel spuštěný modul, který chceme aktualizovat, aktualizaci nelze provést. Doporučujeme předem zablokovat systém Bakaláři.