Blokování systému proti spuštění

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje >

Blokování systému proti spuštění

viz také

Připravuje se.

 

Správce systému Bakaláři může zablokovat přihlášení uživatelům k programu např. z důvodu aktualizace systému, ošetření dat,...

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Blokování systému proti spuštění.

Pokud je vybráno aktivovat možnost zablokování systému Bakaláři, budeme moci zabránit uživatelům ve vstupu do programu.

Pomocí tlačítka přidáme blokování

Zvolíme datum a čas blokování (nejbližší čas blokování je za tři minuty od aktuálního času) a délku blokování (od pěti minut až do neurčita). Blokování můžeme provést na všech počítačích nebo kromě některého z aktuálně připojených počítačů (např. v případě nutnosti ošetření dat), předvybrán je počítač, ze kterého je modul spuštěn, případně ještě upřesníme přihlášeného uživatele. Nakonec zvolíme, zda chceme zaslat zprávu přihlášeným uživatelům, případně zapíšeme poznámku, která se zobrazí přihlášeným uživatelům.

Uživatel bude moci na zprávu odpovědět, případně o pět minut oddálit blokování - pokud má rozdělánu nějakou práci a potřebuje ji dokončit.

Pokud se uživatel v daném časovém úseku neodhlásí, bude odhlášen systémem.

Případné blokování můžeme po výběru zrušit tlačítkem .

V době blokování systému se uživatelé nebudou moci přihlásit do Portálu, zobrazí se jim upozornění o uzamčení systému.

Pro správné blokování je dobré zajistit jednotný čas na počítačích. Čas na jednotlivých stanicích můžeme zjistit pomocí tlačítka .

Viz také

Správa uživatelů