Správa uživatelů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje >

Správa uživatelů

viz také

Správce systému Bakaláři si může zobrazit informace o přihlášení uživatelů k různým modulům.

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Správa uživatelů.

Můžeme si nechat zobrazit aktuálně přihlášené uživatele nebo uživatele přihlášené v určitém období. Lze vybrat konkrétní modul nebo nechat zobrazit informaci o všech modulech, jednoho uživatele nebo všechny. Dále můžeme vybrat zobrazení včetně nestandardně ukončených uživatelů, pak je u jich záznamu zapsáno modul neodpovídá.

Po každé změně parametrů zobrazení je třeba provést aktualizaci seznamu přihlášených uživatelů. Vidíme vždy uživatele, jejich datum a čas přihlášení, případně odhlášení ze systému. Pro vybraného uživatele pak název modulu, datum i čas přihlášení a odhlášení, jméno a IP adresu počítače, na kterém je uživatel přihlášen.

Můžeme také zaslat zprávu vybranému uživateli, případně všem uživatelům v seznamu.

 

Tyto informace mohou být užitečné při výskytu nějakých chyb nebo také při aktualizaci programu, ošetření dat,... kdy musí být uživatelé odhlášeni.

Viz také

Blokování systému proti spuštění