Změna hesla

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje >

Změna hesla

V případě nutnosti můžeme změnit vlastní přihlašovací heslo do programu Bakaláři.

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Změna hesla.