Aktualizace systému

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Aktualizace systému

Používání aktuálních programů je důležité z mnoha důvodů:

dochází k legislativním změnám, které se do praxe zavádějí postupně (např. elektronický sběr údajů o jednotlivých žácích do centrální matriky)

jsou aktualizovány centrální číselníky (škol a oborů, číselníky ÚIV apod.)

po vydání vysvědčení jsou připraveny blankety, ve kterých došlo ke změnám

jsou odstraněny nahlášené chyby a doplněny další nové požadavky uživatelů

 

Program Aktualizace systému umožňuje snadnou a přehlednou průběžnou aktualizaci jednotlivých modulů systému Bakaláři prostřednictvím Internetu. Aktualizaci systému musí provést uživatel s administrátorskými právy. Podmínkou pro zdárný průběh je odpojení ostatních uživatelů systému Bakaláři po dobu aktualizace.

Po připojení se načtou potřebné údaje o aktuálních verzích programů. Jsou-li na serveru moduly novějšího data, nabídnou se ke stažení. V první fázi jsou komprimované soubory s aktualizacemi staženy do pomocného adresáře. Standardně je to adresář \tools\updatefiles. V další fázi jsou moduly aktualizovány (rozbalením stažených souborů). Aktualizace se uskutečňuje v adresářích, v nichž počítač s jednotlivými moduly standardně pracuje (podle souboru baka32.ini).

 

Po přihlášení do Portálu vybereme v části Nástroje modul Aktualizace systému.

 

 

 

Aktualizace systému

 

Automatická aktualizace