Automatická archivace dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Archivace, dearchivace, reklamace dat nová >

Automatická archivace dat

Archivační modul je propojen s plánovačem úloh. Archivaci tak lze spustit ve vhodném čase i v době naší nepřítomnosti.

Pomocí tlačítka + vytvoříme plán automatické archivace.

 

Zapíšeme Název úlohy, který musí být jedinečný. Zvolíme Počáteční datum spuštění, interval opakování a čas, kdy se má úloha spouštět. Dále nastavíme, pod kterým uživatelským účtem v počítači se má úloha spustit včetně jeho hesla.

Zvolíme, zda chceme archivovat pouze Data z SQL serveru nebo Data z SQL serveru a externí soubory, tedy i například data modulu Bakalář, absolventy, přílohy zpráv Komens, domácích úkolů a podobně, případně jen Externí soubory. Pokud zvolíme archivaci včetně externích souborů, pak se jednou za sedm dní provede kompletní archivace, jinak se provede pouze rozdílová archivace externích souborů (tedy se zaarchivují jen změny). Na to je potřeba myslet při případné dearchivaci. Archivace dat z SQL serveru se vždy provádí kompletní.

Zvolíme popis archivu, adresář pro uložení archivačních dat a stiskneme tlačítko OK.

 

O stavu proběhlé naplánované archivace si můžeme nechat zasílat mailové zprávy. Nastavíme adresu pro zasílání zpráv a SMTP server, přes který se maily mají zasílat.

 

Naplánovaná automatická archivace je uložena do Plánovače úloh.

 

V zadaném adresáři jsou pak vytvořeny soubory dle zvoleného typu archivace:

Data z SQL serveru:

rrrrmmdd_hhmmss_auto_partial_without_files_backup

 

Data z SQL serveru a externí soubory:

rrrrmmdd_hhmmss_auto_full_backup v případě kompletní zálohy

rrrrmmdd_hhmmss_auto_differential_backup v případě rozdílové zálohy

 

Externí soubory:

rrrrmmdd_hhmmss_auto_full_files_backup v případě kompletní zálohy

rrrrmmdd_hhmmss_auto_differential_files_backup v případě rozdílové zálohy