Odesílání SMS zpráv a zpráv elektronické pošty z programu, uložení na www

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  »«

Odesílání SMS zpráv a zpráv elektronické pošty z programu, uložení na www

 

Zprávy elektronické pošty (e-mail)

Jednou z možností výstupu v systému je možnost odesílání zpráv elektronické pošty s různým obsahem. V Evidenci je z karty učitele či žáka možno vytvořit zprávu s libovolným obsahem, v sestavách můžete vytvořit zprávu a hromadně ji odeslat vybraným učitelům a žákům. V Suplování můžete poštou poslat zprávu obsahující přehled suplování pro určité dny, v Plánu akcí zprávu s aktuálními informacemi o akcích.

 

Elektronická pošta v Evidenci

 

Elektronická pošta v Suplování

 

Elektronická pošta v Plánu akcí

Konfigurace elektronické pošty

Uložení na www

Je možné i přímé umístění HTML souboru na www stránky. Jedná se zejména o Rozvrh, Suplování, Plán akcí.

Konfigurace připojení na Internet

Textové zprávy na mobilní telefon (SMS)

Další možnost výstupu programů systému Bakaláři je odesílání krátkých textových zpráv na mobilní telefony (SMS). Jedná se zejména o zasílání zpráv z Evidence, např. učiteli, žákovi nebo jeho rodičům, v programu Suplování je možno informovat učitele pomocí sms o suplování v jednotlivých dnech.

SMS zprávy v Evidenci

SMS zprávy v Suplování

Konfigurace odesílání sms zpráv

 

Přehled SMS

 

 

 

Poznámka:

Pro odesílání e-mailů nelze používat 64 bitovou verzi aplikace Outlook