Přehled SMS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Elektronická pošta, www a SMS zprávy > SMS zprávy >

Přehled SMS

Pokud zasíláme SMS zprávy přes naši firmu, pak si určíme dva limity na zúčtovací období, kterým je čtvrt roku. Při překročení prvního limitu (Limit pro varování) je zaslána SMS zpráva a mail s varováním, že bylo tohoto limitu dosaženo, ale SMS zprávy budeme moci dále odesílat. Po dosažení druhého limitu (Limit pro ukončení) je SMS zprávou a mailem oznámeno, že již nelze další zprávy zasílat.

Ve Webové aplikaci v nabídce Nástroje, SMS uživatel s právy ředitelství uvidí nastavení těchto limitů, kolik již bylo odesláno zpráv (Dosud odesláno SMS) za zúčtovací období i kolik který uživatel odeslal zpráv za vybrané období.