Zprávy elektronické pošty v Suplování

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Elektronická pošta, www a SMS zprávy > Zprávy elektronické pošty (e-mail) >

Zprávy elektronické pošty v Suplování

V modulu Suplování je možno všechny výstupy, které jsou do souboru, odeslat elektronickou poštou. V nabídce Tisk zvolíme Přehled suplování pro třídy (resp. pro učitele, pro www). Pokud je v dialogu vybrán výstup do souboru, zpřístupní se nám možnost odeslání elektronickou poštou. Po výběru této možnosti máme k dispozici dvojici tlačítek: definice dopisu a parametry odesílání zpráv.

Po výběru tlačítka definice dopisu se zobrazí dialog s možností vytvoření šablony e-mailu. Vybereme příjemce, kterým se budou výstupy ze Suplování posílat. Lze vybrat učitele (pokud mají v Evidenci definovanou e-mailovou adresu) nebo i libovolně definovaného příjemce. Vyplníme předmět zprávy, pomocí tlačítka lze do textu vložit i datum odesílaného výpisu suplování. K dispozici je několik formátů datumu. Zapíšeme text zprávy. K výsledné zprávě se nakonec připojí soubory s výstupem ze suplování ve zvoleném formátu.