Požadavky na změnu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Změny v rozvrhu, suplování >

Požadavky na změnu

V hlavní nabídce zvolíme Změny v rozvrhu, suplování a Požadavky na změnu .

Pokud je v Parametrech systému pro učitele nastaven vstup pro Suplování, výkazy suplování, mohou učitelé zadávat požadavky na změnu změnu místnosti.

Jsou-li zadány požadavky na změnu, toto okno se také otevře automaticky při spuštění programu.

Najetím kurzoru myši na řádek s požadavkem na změnu se nám zobrazí jméno učitele, který změnu zadal, datum a čas zadání

 

Kliknutím myši na řádek s požadavkem na změnu může uživatel s právem zadávat změny v Suplování požadavek obsloužit výběrem jedné z možností - požadavek provést (označí se zeleně), odmítnout (označí se šedě) nebo smazat.