Rozvrh třídy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Změny v rozvrhu, suplování >

Rozvrh třídy

V hlavní nabídce zvolíme Změny v rozvrhu, suplování a Rozvrh třídy .

 

Po výběru třídy se zobrazí její rozvrh ve vybraném období. Nejsou-li zobrazeny všechny dny a hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty.

V levé dolní části je informační okno s úplnou informací o vybrané hodině (i v něm můžeme případně rolovat).

Pravá část se mění dle vybraného nástroje v levé část - zda budeme zadávat absenci třídy, přesunovat hodiny, vyjímat hodiny,....

 

Před zadáním změny v rozvrhu třídy nejprve v levém panelu Skupiny zvolíme, zda se se změna bude týkat jen některé skupiny nebo všech skupin .

 

       Nasazení absence

 

       Přesun, Připojení hodiny , Výměna hodiny

 

       Změna hodiny

 

       Vyjmutí hodiny

 

       Distanční výuka, samostudium

 

Při přesunech, výměnách i doplňování hodin řešíme vždy současně i umístění.

Vybereme některou z volných místností (potřebujeme-li výuku umístit do obsazené učebny, nejprve ji uvolníme pomocí změny učebny). Zvolenou místnost potvrdíme dvojím kliknutím myši nebo kliknutím na tlačítko Ok.

 

Zobrazení okna rozvrhu si můžeme upravit pomocí panelu Rozsah .