Rozvrh učitele

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové > Změny v rozvrhu, suplování >

Rozvrh učitele

V hlavní nabídce zvolíme Změny v rozvrhu, suplování a Rozvrh učitele .

 

Po výběru učitele se zobrazí jeho rozvrh ve vybraném období. Nejsou-li zobrazeny všechny dny a hodiny nastaveného rozsahu, můžeme použít rolovací lišty.

V levé dolní části je informační okno s úplnou informací o vybrané hodině (i v něm můžeme případně rolovat).

Pravá část se mění dle vybraného nástroje v levé část - zda budeme zadávat absenci učitele, přesunovat hodiny, vyjímat hodiny,....

 

       Nasazení absence

 

       Přesun, připojení hodiny

 

       Změna hodiny

 

       Vyjmutí hodiny

 

       Distanční výuka, samostudium

 

 

Při přesunech a doplňování hodin řešíme vždy současně i umístění.

Vybereme některou z volných místností (potřebujeme-li výuku umístit do obsazené učebny, nejprve ji uvolníme pomocí změny učebny). Zvolenou místnost potvrdíme dvojím kliknutím myši nebo kliknutím na tlačítko Ok.

 

Zobrazení okna rozvrhu si můžeme upravit pomocí panelu Rozsah .