Historie akcí, uživatelé

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování nové >

Historie akcí, uživatelé

První podstatná novinka v Suplování je ta, že všechny provedené změny se ukládají do dat průběžně a není na konci práce potřeba provést uložení všech provedených změn, jako tomu bylo v původním suplování.

Hlavním důvodem tohoto průběžného ukládání je možnost souběžné práce více uživatelů v Suplování. Do aplikace se může přihlásit více uživatelů s právem měnit data. Počet takto přihlášených uživatelů vidíme v pravém dolním rohu a při najetí myši na tento údaje se nám zobrazí, kdo konkrétně s aplikací pracuje.

Pokud jeden z uživatelů provede nějakou změnu v datech, ostatním se tato změna okamžitě automaticky promítne do načtených dat.

 

V pravém dolním rohu si také můžeme zobrazit historii námi provedených akcí, vrátit se k předcházející či následující akci, případně si vybrat libovolnou akci ze seznamu.