Doplňky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace >

Doplňky

Doplňky (plugins) Webové aplikace umožňují rozšířit rozsah podávaných informací o další volitelné informace mimo systém Bakaláři. Doporučujeme používat pouze velmi zkušeným uživatelům nebo po dohodě a konzultaci s týmem Bakaláři.

Nastavení Doplňků provedeme v Parametrech webové aplikace, Parametry modulů, Části aplikace, Doplňky.

 

Ve Webové aplikaci lze použít celkem 9 doplňků a každý doplněk může být jiné povahy. Existuje několik typů doplňků a každý doplněk má jiné parametry. Typ doplňku se určuje v horní rozbalovací nabídce. Každý doplněk má u sebe také příznak, pro koho je určen. Jestli po učitele, žáky nebo rodiče. Některé doplňky totiž nemají například pro učitele význam (například docházkový systém), jiné zase nemají význam pro žáky (například mzdové tabulky). Důležité je mít vždy vyplněno políčko Text v menu, čili text, na který musí uživatel kliknout, aby se dostal do tohoto doplňku.

Zobrazení tabulky dat závislých na času

Jde o zobrazení dat z datového zdroje buď přímo Evidence, nebo i z externích dat (například přístupové systémy). Vpravo určíme šířku tabulky - jde čistě o estetickou volbu. Dále zadáme:

Text v menu - text, který se zobrazí v hlavní nabídce

Nadpis doplňku - výstižný nadpis pro informace zobrazené v tomto doplňku

Text při nulovém výsledku - určuje text, který se uživateli zobrazí v případě, že doplněk nevrátí žádná relevantní data. Například v docházkovém systému program nenajde žádné informace o průchodech žáka vrátnicí apod.

Datový zdroj - connection string a SQL dotaz - zde nastavujeme vlastní napojení na externí data. V prvním políčku zadáme connection string bez přihlašovacích dat (login,heslo - uid, pwd). V druhém políčku zadáme přihlašovací údaje. Pokud políčko zůstane prázdné, program se pokusí připojit loginem a heslem vycházejícím z vlastní webové aplikace. Velké políčko níže slouží k zadání kompletního SQL dotazu, kterým se z datového zdroje mají získat relevantní data. SQL dotaz je většinou parametrizován podle nápovědy, která se zobrazí kliknutím na tlačítko .

položka času - jde vlastně o název sloupce nějaké tabulky, který nese časový údaj (například v přístupovém systému čas průchodu). Dalších několik voleb vpravo vybereme možnosti filtrace při zobrazení tohoto doplňku.

položka uživatele - jde vlastně o název sloupce nějaké tabulky, který nese údaj o uživateli (například v přístupovém systému jméno žáka). Dalších několik voleb vpravo vybereme možnosti filtrace při zobrazení tohoto doplňku.

Prostý odkaz v menu

Zadáme pouze odkaz, na který se aplikace odkáže po výběru tohoto doplňku v hlavní nabídce. Odkaz se otevře v témže okně prohlížeče. Pokud za odkaz přidáme parametr #TARGETBLANK#, odkaz se otevře v novém okně (záložce).

Prostý odkaz v menu - IFRAME

Můžeme vytvořit odkaz v menu na např. volný modul, který se zobrazí přímo v okně aplikace pod hlavičkou.

 

Příklad nastavení pro zobrazení rozvrhu:

Určíme text, který se bude v menu zobrazovat, zda se bude zobrazovat všem uživatelům nebo jen některým (pokud je modul přístupný pouze učitelům, nastavíme zobrazení jen pro učitele) a odkaz - ../Timetable/public.