Parametry webové aplikace - Základní parametry

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace >

Parametry webové aplikace - Základní parametry

Na záložce Základní parametry je souhrn důležitých parametrů, nutných pro běh Webové aplikace, zejména parametry nutné pro přístup k datům z Bakalářů.

Data na SQL serveru:

Data v DBF:

 

adresář s aplikací - je uveden adresář, kde je skutečně uložena Webová aplikace, kterou právě nastavujete. Ve standardních případech není nutné tuto cestu měnit, pouze v některých situacích, zejména pokud máte webovou aplikaci uloženu na jiném počítači než Bakaláře, ze kterých spouštíte tyto parametry, je možné nastavit skutečnou cestu k web aplikacím. Údaj je načten přímo z Evidence (nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB], položka wwwbakaweb=)

Údaje o datovém úložišti - dolní polovina karty je rozdělena na levou a pravou část, ve kterých jsou stejné kolonky. Levá část představuje údaje uložené ve Webové aplikaci, vpravo jsou údaje načtené přímo z Evidence (nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB], název SQL serveru v položce sqserver=). Pro správnou funkci webové aplikace musí být tyto údaje ve shodě. Ve standardních případech je nejjednodušší nastavit parametry tak, že stlačíte prostřední tlačítko se šipkami. Tím dojde k přenesení všech údajů zprava doleva, tedy do Webové aplikace se uloží údaje z Evidence. Zde nastavujeme:

aplikace je aktivní - tato volba umožňuje rychlé ovládání přístupnosti aplikace. Pokud je volba zaškrtnuta, je aplikace uživatelům normálně přístupná. Pokud ne, tak se uživatelům hned na úvodní stránce objeví hlášení, že je aplikace zablokována. Využití neaktivnosti je nejčastěji jen při podezření na hackerský útok, kdy se rychle aplikace zablokuje aby se zabránilo případným poškozením dat apod.

adresář Evidence - adresář Evidence je nutné zadat pouze v případě, že jsou data uložená v DBF souborech. Pokud máte data uložena na SQL serveru, webová aplikace vůbec nepotřebuje přístup k souborům v adresáři a lze tedy nechat prázdné. Pokud máte data v DBF souborech, je nutné cestu do tohoto adresáře uvádět ve tvaru, v jakém ho vidí webový server. Cesta by měla být uvedena bez substitucí, případě odkazu na jiný počítač je nutné uvést cestu v UNC formátu.

aplikace pracuje s daty na SQL serveru - pokud je tato volba zaškrtnuta, webová aplikace si všechna data z Bakalářů bude načítat přímo z SQL serveru a adresář Evidence vůbec nepotřebuje.

název SQL serveru - Webová aplikace nepřistupuje k datům pomocí ODBC spojení jako běžné programy Bakalářů, ale využívá přímého napojení na SQL server. Je tedy zde nutné uvést, o který server se jedná. Lze uvést jak název serveru, tak jeho IP adresu. Pokud si nejste jistí a pokud již máte funkční desktopovou aplikaci Evidence (což se předpokládá), můžete využít tlačítko vpravo dole - odbc. Ve většině případech dojde dle zadaného ODBC spojení k vyplnění tohoto parametru v parametrech Evidence a pak již lze tento údaj přenést do Webové aplikace.

Pokud pro TCP/IP protokol nepoužíváte dynamické porty, ale statické (např. 1433), pak v názvu SQL serveru je třeba tento port použít, jako oddělovač se používá čárka, např:

databáze - název databáze na SQL serveru, kde jsou uložena data Bakalářů. Tento název jste zadávali při převodu dat na SQL server a měl by být vždy uložen v pravé části dialogu mezi údaji uloženými v Evidenci.

 

       Do verze 14/15 včetně