Parametry webové aplikace - Zprovoznění aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace >

Parametry webové aplikace - Zprovoznění aplikace

Na záložce Zprovoznění aplikace je souhrn důležitých parametrů, nutných pro běh Webové aplikace, zejména parametry nutné pro přístup k datům z Bakalářů.

 

adresář s aplikací - je uveden adresář, kde je skutečně uložena Webová aplikace, kterou právě nastavujete. Ve standardních případech není nutné tuto cestu měnit, pouze v některých situacích, zejména pokud máte webovou aplikaci uloženu na jiném počítači než Bakaláře, ze kterých spouštíte tyto parametry, je možné nastavit skutečnou cestu k web aplikacím. Údaj je načten přímo z Evidence (nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB], položka wwwbakaweb=)

Údaje o datovém úložišti - dolní polovina karty je rozdělena na levou a pravou část, ve kterých jsou stejné kolonky. Levá část představuje údaje uložené ve Webové aplikaci, vpravo jsou údaje načtené přímo z Evidence (nabídka Správce, Modifikace INI souborů, základní definice - PUBLIC.INI, sekce [BakaWEB], název SQL serveru v položce sqserver=). Pro správnou funkci webové aplikace musí být tyto údaje ve shodě. Ve standardních případech je nejjednodušší nastavit parametry tak, že kliknete na prostřední tlačítko se šipkami. Tím dojde k přenesení všech údajů zprava doleva, tedy do Webové aplikace se uloží údaje z Evidence. Zde nastavujeme:

aplikace je aktivní - tato volba umožňuje rychlé ovládání přístupnosti aplikace. Pokud je volba zaškrtnuta, je aplikace uživatelům normálně přístupná. Pokud ne, tak se uživatelům hned na úvodní stránce objeví hlášení, že je aplikace zablokována. Využití neaktivnosti je nejčastěji jen při podezření na hackerský útok, kdy se rychle aplikace zablokuje aby se zabránilo případným poškozením dat apod.

Parametry SQL serveru

název SQL serveru - Webová aplikace využívá přímého napojení na SQL server. Je tedy zde nutné uvést, o který server se jedná. Lze uvést jak název serveru, tak jeho IP adresu.

Pokud pro TCP/IP protokol nepoužíváte dynamické porty, ale statické (např. 1433), pak v názvu SQL serveru je třeba tento port použít, jako oddělovač se používá čárka

databáze - název databáze na SQL serveru, kde jsou uložena data Bakalářů. Tento název jste zadávali při převodu dat na SQL server a měl by být vždy uložen v pravé části dialogu mezi údaji uloženými v Evidenci.