Parametry webové aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Parametry webové aplikace

Konfigurace a nastavení parametrů webové aplikace se provádí v modulu Parametry webové aplikace, do kterého může vstoupit pouze správce systému, popřípadě jeho ekvivalent.

Základní parametry -  souhrn důležitých parametrů, nutných pro běh Webové aplikace, zejména parametry nutné pro přístup k datům z Bakalářů.

Aktivní části aplikace - vybereme, které oddíly aplikace (eventuálně i pro které třídy) mají být přístupné v osobních údajích, klasifikaci, výuce, zda má být přístupná absence, plán akcí, ankety, Komens, knihovna, výsledky přijímacího řízení, docházkový systém.

Také zde nastavujeme výchozí barevné ladění aplikace. Lze samozřejmě úpravou kaskádových stylů (*.css) docílit libovolného barevného sladění, ale aplikace obsahuje několik předdefinovaných. Nicméně ruční změnou stylů se vystavujete nebezpečí, že další přidané vzhledové vlastnosti nebudou funkční, nebo že vaše změny budou přepsáním souborů v aktualizaci ztraceny.

Dále můžeme povolit či zakázat používání mobilní aplikace.

Parametry jednotlivých částí - nastavujeme vlastnosti jednotlivých aktivních částí aplikace.

Obecné - nastavujeme vzhled a možnosti přihlašovací stránky, umožňujeme uživatelům změnu hesla.

Osobní údaje - umožňujeme zobrazit rodičům a žákům vybrané osobní údaje, případně rodičům povolíme jejich změnu.

Klasifikace - nastavujeme způsob zobrazení klasifikace pro rodiče a žáky.

Rozvrh - nastavujeme možnosti menu Výuka. Vybereme, které informace o vyučujících se mají rodičům a žákům zobrazovat, zda se má zobrazovat výuka žákům, rodičům a učitelům, kolik dnů předem se má zobrazovat suplování a zda se má zobrazovat suplování v rozvrhu u rodičů a žáků.

Úvodní stránka - nastavujeme, které informace se mají zobrazovat na úvodní straně.

Výchovná opatření - nastavujeme parametry pro zobrazení výchovných opatření pro rodiče a žáka.

Doplňky - nastavujeme další volitelné informace z i mimo systém Bakaláři.

Plán akcí - určujeme výchozí vzhled zobrazených plánovaných akcí.

Knihovna - nastavujeme parametry pro zobrazení a vyhledávání knihy ve školní knihovně a získání přehledu o svých výpůjček.

Docházka - určujeme zobrazení absence pro rodiče a žáky.

Úkoly - zadáme kdy a kolik domácích úkolů se má zobrazovat.

Platby - nastavujeme seznam položek, které se mají zobrazovat v přehledu plateb školného.

Grklas - nastavujeme, zda si učitelé  moci graficky zobrazit klasifikaci celé školy nebo jen vlastní.

PZ - nastavujeme parametry zobrazení výsledků přijímacího řízení.

Ankety - nastavujeme, která skupina uživatelů bude moci ankety vytvářet.

Zápis známek - nastavujeme způsob zobrazení při zápisu klasifikace pro učitele.

Docházkový systém - nastavujeme parametry zobrazení přístupového systému.

Sestavy - vybereme učitele, kteří budou mít v sestavách přístup ke všem žákům.

Komunikační systém Komens - obsahuje několik záložek, kde se podrobně nastavuje princip a omezení fungování Komunikačního systému. Mezi základní nutné parametry patří především nastavení přístupových práv a omezení ke zprávám, dále volba uživatelů pro roli ředitelství a v neposlední řadě také definice adresáře pro posílání souborů mezi uživateli.

Zprávy - směry komunikace - nastavujeme kdo může komu zprávy psát.

Zprávy - typy zpráv - nastavujeme jaké typy zpráv mohou jednotliví odesílatelé posílat.

Práva - nastavujeme práva k přístupu k omluvenkám, hodnocení žáků, odesílání mailů a uživatele s právem ředitelství.

Mail - nastavujeme obsah samotné mailové zprávy.

Další - nastavuje základní chování aplikace v systému Komens.

Soubory - nastavujeme parametry pro možnost připojení souborů ke zprávě ze systému Komens.

Další  - nastavujeme další parametry zobrazování Webové aplikace.

Texty - můžeme pozměnit texty, které se mají zobrazovat ve webové stránce s anketami nebo platbou školného.

Systém - můžeme nastavit zobrazení v plovoucím rámu, povolit RSS kanály,....

Mail - nastavujeme parametry SMTP serveru pro odesílání upozornění na novou zprávu mailem a funkci zapomenuté heslo.

Jiný SW - možnost napojení na jiné softwarové produkty bez nutnosti přihlašování.

Volné moduly - nejsou vázány na přihlášení uživatele a lze tedy na ně vytvořit odkaz libovolných webových stránek.

Rozvrh - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku rozvrh.aspx vaší Webové aplikace (např. https://www.skola.cz/bakaweb/rozvrh.aspx).

Suplování - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku suplovani.aspx vaší Webové aplikace (např. https://www.skola.cz/bakaweb/suplovani.aspx).