Parametry webové aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Parametry webové aplikace

Konfigurace a nastavení parametrů webové aplikace se provádí v modulu Parametry webové aplikace, do kterého může vstoupit pouze správce systému, popřípadě jeho ekvivalent.

Základní parametry -  souhrn důležitých parametrů, nutných pro běh Webové aplikace, zejména parametry nutné pro přístup k datům z Bakalářů.

Aktivní části aplikace - vybereme, které oddíly aplikace (eventuálně i pro které třídy) mají být přístupné v osobních údajích, klasifikaci, výuce, zda má být přístupná absence, plán akcí, ankety, Komens, knihovna, docházkový systém. Parametry jednotlivých částí - nastavujeme vlastnosti jednotlivých aktivních částí aplikace.

Obecné - nastavujeme vzhled a možnosti přihlašovací stránky, umožňujeme uživatelům změnu hesla.

Osobní údaje - umožňujeme zobrazit rodičům a žákům vybrané osobní údaje, případně rodičům povolíme jejich změnu.

Klasifikace - nastavujeme způsob zobrazení klasifikace pro rodiče a žáky.

Rozvrh - nastavujeme možnosti menu Výuka. Vybereme, které informace o vyučujících se mají rodičům a žákům zobrazovat, zda se má zobrazovat výuka žákům, rodičům a učitelům, kolik dnů předem se má zobrazovat suplování a zda se má zobrazovat suplování v rozvrhu u rodičů a žáků.

Úvodní stránka - nastavujeme, které informace se mají zobrazovat na úvodní straně.

Doplňky - nastavujeme další volitelné informace z i mimo systém Bakaláři.

Plán akcí - určujeme výchozí vzhled zobrazených plánovaných akcí.

Knihovna - nastavujeme parametry pro zobrazení a vyhledávání knihy ve školní knihovně a získání přehledu o svých výpůjček.

Docházka - určujeme zobrazení absence pro rodiče a žáky.

Úkoly - zadáme kdy a kolik domácích úkolů se má zobrazovat.

Platby - nastavujeme seznam položek, které se mají zobrazovat v přehledu plateb školného.

Grklas - nastavujeme, zda si učitelé  moci graficky zobrazit klasifikaci celé školy nebo jen vlastní.

Ankety - nastavujeme, která skupina uživatelů bude moci ankety vytvářet.

Docházkový systém - nastavujeme parametry zobrazení přístupového systému.

Sestavy - vybereme učitele, kteří budou mít v sestavách přístup ke všem žákům.

Komunikační systém Komens - obsahuje několik záložek, kde se podrobně nastavuje princip a omezení fungování Komunikačního systému. Mezi základní nutné parametry patří především nastavení přístupových práv a omezení ke zprávám, dále volba uživatelů pro roli ředitelství a v neposlední řadě také definice adresáře pro posílání souborů mezi uživateli.

Zprávy - směry komunikace - nastavujeme kdo může komu zprávy psát.

Zprávy - typy zpráv - nastavujeme jaké typy zpráv mohou jednotliví odesílatelé posílat.

Práva - nastavujeme práva k přístupu k omluvenkám, hodnocení žáků, odesílání mailů a uživatele s právem ředitelství.

Mail - nastavujeme obsah samotné mailové zprávy.

Další - nastavuje základní chování aplikace v systému Komens.

Soubory - nastavujeme parametry pro možnost připojení souborů ke zprávě ze systému Komens.

Další  - nastavujeme další parametry zobrazování Webové aplikace.

Systém - můžeme nastavit zobrazení v plovoucím rámu, URL aplikace,....

Mail - nastavujeme parametry SMTP serveru pro odesílání upozornění na novou zprávu mailem a funkci zapomenuté heslo.

Jiný SW - možnost napojení na jiné softwarové produkty bez nutnosti přihlašování.

CAS - Bakaláři CAS server

Volné moduly - nejsou vázány na přihlášení uživatele a lze tedy na ně vytvořit odkaz libovolných webových stránek.

Rozvrh - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku s rozvrhem.

Suplování - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku se suplováním.

Plán akcí - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku s plánem akcí.