Parametry webové aplikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Parametry webové aplikace

Konfigurace a nastavení parametrů webové aplikace se provádí v modulu Parametry webové aplikace, do kterého může vstoupit pouze správce systému, popřípadě jeho ekvivalent.

Zprovoznění aplikace

Souhrn důležitých parametrů, nutných pro běh Webové aplikace, zejména parametry nutné pro přístup k datům z Bakalářů.

 

Aktivní moduly

Vybereme, které oddíly aplikace (eventuálně i pro které třídy) mají být přístupné v osobních údajích, klasifikaci, výuce, zda má být přístupná absence, plán akcí, ankety, Komens, docházkový systém... Dále nastavíme přístupnost modulů s externími daty - Poradny a Výukových zdrojů.

 

Parametry modulů

Části aplikace - nastavujeme vlastnosti jednotlivých aktivních částí aplikace.

Přihlašovací stránka - nastavujeme vzhled a možnosti přihlašovací stránky, umožňujeme uživatelům změnu hesla.

Úvodní stránka - nastavujeme, které informace se mají zobrazovat na úvodní straně.

Osobní údaje - umožňujeme zobrazit rodičům a žákům vybrané osobní údaje, případně rodičům povolíme jejich změnu.

Klasifikace - nastavujeme způsob zobrazení klasifikace pro rodiče a žáky.

Rozvrh a suplování - nastavíme kolik dnů předem se má zobrazovat suplování a zda se má zobrazovat suplování v rozvrhu u rodičů a žáků.

Přehled předmětů - vybereme, které informace o vyučujících se mají rodičům a žákům zobrazovat.

Třídní kniha - výuka - zvolíme, zda se má zobrazovat výuka žákům, rodičům a učitelům.

Docházka - určujeme zobrazení absence pro rodiče a žáky.

Plán akcí - určujeme výchozí vzhled zobrazených plánovaných akcí.

Docházkový systém - nastavujeme parametry zobrazení přístupového systému.

Ankety - nastavujeme, která skupina uživatelů bude moci ankety vytvářet.

Družina - vybereme učitele, kteří budou mít právo na administraci družiny.

GDPR - nastavíme, které části modulu GDPR chceme používat.

Doplňky - nastavujeme další volitelné informace i mimo systém Bakaláři.

Poradna

Výukové zdroje - nastavujeme komu budou Výukové zdroje přístupné.

 

Komens - komunikace - obsahuje několik záložek, kde se podrobně nastavuje princip a omezení fungování Komunikačního systému. Mezi základní nutné parametry patří především nastavení přístupových práv a omezení ke zprávám.

Adresování zpráv - nastavujeme kdo může komu zprávy psát.

Typy zpráv - nastavujeme jaké typy zpráv mohou jednotliví odesílatelé posílat.

Notifikace - nastavujeme, zda chceme zasílat notifikace na novou zprávu a obsah samotné mailové zprávy.

Práva - nastavujeme práva k přístupu k omluvenkám, hodnocení žáků.

Parametry - nastavuje základní chování aplikace v systému Komens.

 

Volné moduly - nejsou vázány na přihlášení uživatele a lze tedy na ně vytvořit odkaz libovolných webových stránek.

Rozvrh - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku s rozvrhem.

Suplování - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku se suplováním.

Plán akcí - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku s plánem akcí.

Pověřenec - po nastavení můžeme vytvořit odkaz na stránku s kontaktním údaji na pověřence.

 

Partnerská SW - možnost napojení na jiné softwarové produkty bez nutnosti přihlašování.

 

Systémové parametry

Práva - volba uživatelů pro roli ředitelství

Soubory -  nastavujeme parametry pro možnost připojení souborů ke zprávě ze systému Komens, domácím úkolům, vkládat dokumenty,...

Mail - nastavujeme parametry SMTP serveru pro odesílání upozornění na novou zprávu mailem a funkci zapomenuté heslo.

CAS - Bakaláři CAS server

Systém - můžeme nastavit další parametry, např. pro zobrazení v plovoucím rámu, URL aplikace,....