Systém

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace > Systémové parametry >

Systém

Na záložce Systémové parametry, Systém můžeme nastavovat další parametry zobrazování Webové aplikace

 

Například pokud se má stránka s webovou aplikací zobrazovat v plovoucím rámu (IFRAME) zadáme do Http header hodnotu KEY="p3p",VALUE=CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT". Toto nastavení je určeno jen pro zkušené uživatele.

V případě nutnosti můžeme zadat URL adresu aplikace, která se použije pro funkci zapomenuté heslo a adresu školy.

Příklady použití  

1. na routeru je nastaveno přesměrování nějakého jiného portu na server Webové aplikace Bakalářů na odlišném portu

 např. na routeru je www.skola.cz:4433 přesměrováno na skola.lan:443

2. na routeru je nastaveno reverzní proxy přesměrování (nedoporučujeme!)

Pokud nepoužíváme funkci Zapomenuté heslo a chceme jen umožnit uživatelům možnost změny hesla, můžeme Skrýt odkaz Zapomenuté heslo na přihlašovací stránce.

Pro zvýšení bezpečnosti Webové aplikace můžeme Po přihlášení zobrazit počet předchozích neúspěšných pokusů. Vybereme, zda se mají zaznamenávat neúspěšné pokusy o přihlášení ze stejného loginu, stejné IP adresy (případně obě možnosti) a po kolika neúspěšných pokusech se má upozornění zobrazit. Po výběru podle stejné IP adresy lze  nastavit výjimku např. na školní IP adresu, aby se nesčítaly neúspěšné pokusy pro celou školu. Pokud počet neúspěšných pokusů o přihlášení přesáhne zadanou hodnotu, při prvním následujícím úspěšném přihlášení jsme na tuto skutečnost upozorněni.