CAS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Parametry webové aplikace > Systémové parametry >

CAS

Na záložce Systémové parametry, CAS povolujeme používání CAS.

 

       CAS (Central Authentication Service)

 

Bakaláři CAS server (dále pouze CAS) byl implementován v C# .Net a integrován do Webové aplikace. CAS je od zbytku web aplikace izolován. Webová aplikace je tedy distribuována vždy s CAS, avšak pokud není CAS na škole aktivován, tak se jeho přítomnost nijak neprojeví.

Aby bylo možno provozovat CAS server jako součást Webové aplikace Bakaláři, je nutné splnit následující podmínky:

•   Systém Bakaláři musí být provozován na SQL serveru (není podporována práce s DBF soubory)

•   Webová aplikace musí běžet zabezpečeně na HTTPS protokolu

 

Nastavení Webové aplikace Bakalářů pro provoz CAS

V Parametrech webové aplikace na záložce Systémové parametry, CAS povolíme používání CAS a nastavíme URL povolených aplikací - seznam webových aplikací, které mají využívat ověřování CAS. Oddělovač definovaných adres je MEZERA. Jako lokální prefix CAS uvedeme /cas.

 

Stručný postup nastavení Moodle

Nejdříve je nutné aktivovat CAS ověřování a nakonfigurovat ho.

Po přihlášení jako administrátor Moodle v hlavní nabídce zvolte Správa, Správa stránek, Moduly, Ověřování uživatelů, Správa modulů pro ověřování uživatelů povolte CAS server (SSO) a nastavte:

Název hostitele (hostname):  nahraďte vaší doménou

Základní URI: cas/

Port: port, na kterém běží Webová aplikace Bakaláři

Verze protokolu CAS: CAS 2.0

Proxy mód: Ne

Odhlášení z CAS: Ano

Vícezdrojové ověřování: Ano (pokud chcete uživatelům povolit přihlášení do Moodle i pomocí původní přihlašovací stránky), Ne (pokud má Moodle automaticky při přihlášení rovnou kontaktovat CAS - nedoporučujeme, hrozí zablokování možnosti přihlásit se)

Ověřování serveru: Ne

Ostatní nastavení neměníme.

 

Dále přepneme vybrané (nebo všechny) uživatele tak, aby používali CAS.

Postup přes Moodle:  

Správa, Správa stránek, Uživatelé, Účty, Seznam uživatelů - vybereme uživatele a upravíme v nastavení položku Zvolte autentizační metodu na CAS  (SSO).

Hromadná změna uživatelů přímo v databázi:    

Připojíme se klientem k databázi Moodle.

Spustíme příkaz UPDATE mdl_user SET auth='cas' where auth='ldap' and username='foobar';  

Prefix u tabulky _user může být jiný (závisí na nastavení zvoleném při instalaci Moodle), podmínku u SQL příkazu změníme podle svých kritérií.

 

Export a import uživatelů

Nové uživatele můžeme pomocí CSV souboru vyexportovat ze systému Bakaláři a naimportovat do systému MOODLE. V systému Bakaláři je nutno mít vyplněno uživatelské jméno do Webové aplikace, mailovou adresu, jméno a příjmení.

V modulu Evidence vyfiltrujeme uživatele, které chceme exportovat, v hlavní nabídce zvolíme Data, Export do DBF, XML, CSV souboru, Export pro užití v jiných softwarových produktech, vybereme zavedení uživatelů do systému Moodle a nastavíme cestu, kam se má CSV soubor vygenerovat.

V MOODLE zvolíme Správa, Správa stránek, Uživatelé, Účty, Nahrát uživatele, vybereme výše vygenerovaný CSV soubor, CSV oddělovač: středník, Kódování: UTF-8 a načteme uživatele.